top of page
bgImage

MOTOCIKLA VADĪBAS SVIRAS UN SLĒDŽI

Moto apmācība sākas ar motocikla vadības ierīču iepazīšanu.  Vispirms topošajam motociklistam ir jāpārzin visi motocikla vadības slēdži un sviras. Topošajam motociklistam ir jāatpazīst arī simboli uz slēdžiem, lai uzkāpjot uz cita motocikla pēkšņi neiestātos apjukums, piemēram, ja citam motociklam slēdži ir izvietoti citviet. Attēlā kas atrodas zemā, redzams Kawasaki ER6N vadības slēdži un sviras.


motoskola

Sajūga svira

Motocikla sajūga svira atrodas stūres kreisajā pusē. Sajūga svira ar trosītes starpniecību ir savienota ar pašu sajūgu un nospiešanas gadījumā tā atvieno un atlaišanas gadījumā savieno dzinēju no velkošo riteni.

motocikls

Priekšējo bremžu svira

Priekšējo bremžu svira atrodas motocikla stūres labajā pusē. Šī ir viena no svarīgākajām motocikla vadības svirām, parasti bremzē tikai priekšējo riteni. Priekšējās bremzes nodrošina būtiskāko daļu no  bremzēšanas efektivitātes. 

motocikls

Gāzes rokturis

Gāzes rokturis atrodas stūres labajā pusē. Gāzes rokturis tiešā veidā kontrolē dzinēja apgriezienus un līdz ar to jaudu.

motocikls

Skaņas signāla poga

Skaņas signāla poga ir apzīmēta ar simbolu "taure",  šī poga parasti atrodas motocikla stūres kreisajā pusē.

motocikls

Pagriezienu signālu poga

Motocikla pagrieziena signāli tiek apzīmēti ar divām bultiņām. Tie tiek ieslēgti pabīdot slēdzi attiecīgajā virzienā, bet izslēgti nospiežot to.

motocikls

Tuvās / tālās gaismas slēdzis

Tuvās gaismas tiek pārslegtas ar slēdža palīdzību. 

motocikls

Dzinēja starta poga

Dzinēja starta poga atrodas motocikla stūres labajā pusē. Nosiežot šo pogu elektriskais starteris iedirbina motocikla dzinēju.

motocikls

Dzinēja avārijas apturēšanas slēdzis

Dzinēja avārijas apturēšanas slēdzis atrodas stūres labajā pusē un ir  paredzēts, lai ātri izslēgtu dzinēju bez aizdedzes atslēgas palīdzības. Tas parasti ir sarkanā krāsā un apzīmēts ar diviem simboliem.

motocikls
bottom of page