top of page

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi.


 

1.1. Šajā Privātuma politikā ir izklāstīta kāda ir www.akategorija.com informācijas vākšanas un izplatīšanas prakse tīmekļa vietnē www.akategorija.com un citiem pakalpojumiem, ko mēs nodrošinām lietotājiem (turpmāk tekstā kopā saukti “Pakalpojumi”). Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat tam, ka mēs saskaņā ar šo Privātuma politiku vācam un izmantojam personas datus vai citu informāciju, ko jūs sniedzat pakalpojumu lietošanas laikā. Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos. Izmantojot pakalpojumus, jūs piekrītat tam, ka mēs saskaņā ar savu Privātuma politiku vācam un izmantojam personas datus vai citu informāciju, ko jūs sniedzat pakalpojumu lietošanas laikā.


1.2.Jūsu sniegto personas informāciju Latvijā mēs apstrādāsim tikai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisko personas aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērotajiem normatīvajiem aktiem privātuma jomā.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.


2.1.Pirms tīmekļa vietnes aplūkošanas vai piekļūšanas tā saturam lietotājiem nav jāreģistrējas vai jāiesniedz personas informācija. Apkopotā informācija ir saistīta ar datiem par to, cik daudz klientu apmeklē tīmekļa vietni, kuras lapas skatās, kāda veida tīmekļa pārlūkprogrammu un operētājsistēmu izmanto, kāds ir interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums, . Laikā, kad tiek apmeklēta tīmekļa vietne www.akategorija.com, informācija tiek ievākta automātiski. Šī informācija ir domāta, lai izzinātu, kā tīmekļa vietni var labāk pielāgot apmeklētāju vajadzībām.

2.2. Ja klients vēlas izmantot www.akategorija.com sniegto pakalpojumu, tad sazinoties klientam tiks lūgta informācija par viņa vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru un personas kodu. www.akategorija.com ir tiesīga izmantot klienta sniegto informāciju uzņēmuma darbības nodrošināšanas mērķim,


 

2.3.Tīmekļa vietnē wwww,akategorija.com tiks veikta personas datu apstrāde, piemērojot iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu. Tīmekļa vietne apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ ir saņēmusi Personas datus. 

2.4. Tīmekļa vietnē www.akategorija.com ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās datnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir DVI tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Ja Jūs vēlaties, lai tīmekļa vietne www.akategorija.com neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

2.5 Tīmekļa vietnē tiek izmantota Hotjar Limited datnes. lai labāk izprastu lietotāju vajadzības un optimizētu šo pakalpojumu un pieredzi. Hotjar ir tehnoloģiju pakalpojums, kas palīdz labāk izprast mūsu lietotāju pieredzi (piem., cik daudz laika viņi pavada kādās lapās, uz kurām saitēm viņi izvēlas noklikšķināt, ko lietotāji dara un kas nepatīk utt.). Hotjar izmanto tehnoloģijas, lai vāktu datus par mūsu lietotāju uzvedību un viņu ierīcēm- ierīces ekrāna izmēru, ierīces veidu, pārlūkprogrammas informāciju, ģeogrāfisko atrašanās vietu (tikai valsts) un vēlamo valodu, kas tiek izmantota rādīšanai. Tīmekļa vietnē. Hotjar saglabā šo informāciju pseidonimizētā lietotāja profilā. Hotjar līgumā ir aizliegts pārdot jebkādus mūsu vārdā savāktos datus. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet Hotjar atbalsta vietnes sadaļu “Par Hotjar”.


 

3. PIELĀGOJUMI UN IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Tīmeklļa vietne www.akategorija.com r tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem.

4. SAZINĀŠANĀS AR MUMS

Mums ir svarīgi zināt apmeklētāju viedokli, tāpēc, ja Jums ir jautājumi par to, kā mēs vācam, glabājam un izmantojam Jūsu personas informāciju un datus, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot mums uz e-pasta adresi info@akategorija.lv

bottom of page